RussiCat

Mèo Mới Nhất

 • Mèo Ragdoll nhập khẩu

  Mèo Ragdoll Nhập khẩu, 7 Tháng Tuổi, đực – RD29

  80,000,000 
 • Mèo Ba Tư nhập Nga

  Mèo Ba Tư nhập Nga, cái, 10 tháng – PR02

  75,000,000 
 • Mèo Ba Tư nhập Nga

  Mèo Ba Tư, đực, best in show – PR0

  90,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn bicolor

  Mèo anh lông ngắn bicolor, đực, 7 Tháng – ALN105

  85,000,000 
 • Mèo Dwelf không lông, chân ngắn, tai xoắn, mắt hai màu

  Mèo Dwelf Không Lông, chân ngắn tai xoắn mắt 2 màu, đực, 7 Tháng – SP20

  90,000,000 
 • mèo không lông nhập Nga

  Mèo Không Lông Nhập Nga, Đực, 3 Tháng – SP19

  75,000,000 
 • Maine Coon black smoke nhập Nga

  Mèo Maine Coon Black smoke, đực, 10 Tháng – MC101

  125,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn golden ny12 cái

  Mèo ALN Golden Ny12, cái, 10 Tháng – ALN104

  73,000,000 
 • Mèo Maine Coon trắng nhập Nga

  Mèo Maine Coon trắng, Cái, 6 Tháng – MC99

  73,000,000 
 • Mèo Maine Coon poly 7 ngón

  Mèo Maine Coon poly 7 ngón, Cái, 5 Tháng – MC98

  80,000,000 
 • Mèo ALN golden ny12

  Mèo AlN golden Ny12, Đực, 11 Tháng – ALN103

  75,000,000 
 • Mèo Maine Coon mắt hai màu nhập Nga

  Mèo Maine Coon mắt 2 màu nhập, cái, 10 Tháng – MC97

  80,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo maine coon nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập, Đực, 3.5 Tháng – MC96

  80,000,000 
 • Mèo Tai cụp golden nhập Nga

  Mèo Tai Cụp Golden, cái, 8 tháng, SF27

  73,000,000 
 • Mèo Anh Golden ny12 nhập

  Mèo Anh Golden Ny12, đực, 7 Tháng – ALN102

  80,000,000 
 • Mèo Anh Bicolor cinnamon

  Mèo Anh Bicolor Cinnamon, đực, 12 Tháng – ALN101

  100,000,000 
 • Mèo Anh Lông Dài Golden Ny12

  Mèo Anh Lông Dài Golden Ny12, Cái, 7 Tháng – ALD19

  85,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn

  Mèo Anh Silver ns12 – ALN100

  65,000,000 
 • Mèo Maine Coon nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, Đực, 7 Tháng- MC95

  85,000,000 
 • Mèo Maine Coon nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập, Đực, 5 Tháng – MC94

  95,000,000 
 • Mèo Maine Coon nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, Cái, 5 Tháng- MC96

  80,000,000 
 • Mèo tai cụp mắt hai màu

  Mèo tai cụp mắt hai màu-SF26

  75,000,000 
 • Mèo Bengal brown nhập Nga

  Mèo Bengal Brown Nhập Nga, Cái, 5 Tháng – BG37

  80,000,000 
 • Mèo Golden Ny12

  Mèo Golden Ny12, Đực, 8 Tháng – ALN99

  70,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn golden ny12 nhập Nga

  Mèo Anh Golden Ny12, Cái, 5 Tháng – ALN98

  75,000,000 
 • Mèo Ragdoll nhập Nga cái

  Mèo Ragdoll Nhập Nga, 3 Tháng Tuổi, cái – RD28

  80,000,000 
 • Mèo Ragdoll đực nhập Nga

  Mèo Ragdoll Nhập Nga, 3Tháng Tuổi, Đực – RD27

  60,000,000 
 • Mèo Maine Coon Poly nhập Nga

  Mèo Maine Coon poly Nhập Nga, đực, 11 Tháng – MC93

  80,000,000 
 • Mèo Devon rex mắt 2 màu nhập Nga

  Mèo Devon Rex mắt 2 màu Nhập Nga, Đực, 4 Tháng – DR07

  123,000,000 
 • Mèo tai cụp golden ny12 nhập Nga

  Mèo Tai Cụp golden ny12, đực, 5 Tháng – SF25

  75,000,000 
 • Mèo Maine Coon silver nhập Nga

  Maine Coon silver Nhập, Cái, 8 Tháng – MC92

  85,000,000 
 • Maine Coon silver nhập Nga

  Maine Coon silver Nhập, đực, 4 Tháng – MC91

  90,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Maine Coon nhập Nga

  Maine Coon nhập, Cái, 5 Tháng – MC90

  85,000,000 
 • Mèo Maine Coon poly 7 ngón

  Mèo Maine Coon poly 7 ngón, Cái, 6 Tháng – MC89

  90,000,000 
 • Mèo Highland fold nhập Nga

  Mèo Tai Cụp Highland Fold Nhập Nga , Cái, 4 Tháng – SF24

  65,000,000 
 • Mèo tai cụp Highland fold nhập Nga

  Mèo Tai Cụp Highland Fold Nhập Nga , Cái, 3 Tháng – SF23

  70,000,000 
 • Mèo tai cụp Scottish fold nhập Nga

  Mèo tai cụp Scottish fold Nhập Nga, cái, 3 Tháng – SF22

  65,000,000 
 • Mèo tai cụp nhập Nga Highland fold

  Mèo Tai Cụp Highland Fold Nhập Nga , cái, 3 Tháng – SF21

  73,000,000 
 • Mèo tai cụp Highland fold nhập

  Mèo Tai Cụp Highland fold Nhập Nga , Đực, 3 Tháng – SF20

  70,000,000 
 • Maine coon silver nhập Nga

  Mèo Maine Coon silver nhập, cái, 6 Tháng – MC88

  93,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn cái

  Mèo Anh Golden ny12, Cái, 7 Tháng – ALN97

  75,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn xám xanh nhập Nga

  Mèo Anh xám xanh, champion Nga, Cái, 12 Tháng – ALN96

  75,000,000 
 • Mèo Anh blue golden ay12 nhập Nga

  Mèo Anh Golden ay12, đực, 7 Tháng – ALN95

  75,000,000 
 • Mèo Ragdoll nhập Nga cái

  Mèo Ragdoll Nhập Nga, 10 Tháng Tuổi, Cái – RD26

  85,000,000 
 • Mèo tai cụp nhập Nga

  Mèo Tai Cụp Nhập Nga, Đực, 11 Tháng – SF19

  65,000,000 
 • mèo Anh nhập Nga, ny12

  Mèo Anh Golden Ny12, cái, 12 Tháng – ALN94

  73,000,000 
 • Mèo Bengal seal mink nhập Nga

  Mèo Bengal Seal mink, Cái, 5 Tháng – BG36

  85,000,000 
 • Mèo Devon rex nhập Nga

  Mèo Devon Rex Nhập Nga, đực, 4.5 Tháng – DR06

  80,000,000 
 • Mèo Maine Coon as11 đực nhập Nga

  Mèo Maine Coon as11 Nhập Nga, Đực, 18 Tháng- MC87

  325,000,000 
 • Mèo Maine Coon đen khói nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, Đực, 11 Tháng- MC86

  115,000,000 
 • Mèo Maine coon ns 22 nhập Nga

  Mèo Maine Coon ns22 Nhập Nga, Đực, 7 Tháng- MC85

  80,000,000 
 • Mèo Exotic Nhập Nga, Đực, 6 Tháng - EXO02

  Mèo Exotic Nhập Nga, Đực, 6 Tháng – EXO02

  65,000,000 
 • Mèo Blue Golden Ay12, Đực – ALN93

  Mèo Blue Golden Ay12, Đực – ALN93

  75,000,000 
 • Mèo MaineCoon nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, đực, 8 Tháng- MC84

  80,000,000 
 • Mèo Maine Coon Nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, Đực, 10 Tháng- MC83

  95,000,000 
 • Mèo Maine Coon nhập Nga cái

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, Cái, 4.5 Tháng- MC82

  70,000,000 
 • Mèo Maine Coon silver ns22

  Mèo Maine Coon Silver ns22, Cái, 4 Tháng- MC81

  63,000,000 
 • Mèo Anh Golden nhập Nga

  Mèo Anh Golden Ny12, đực, 4 Tháng – ALN92

  80,000,000 
 • Mèo Anh golden nhập Nga ny12 đực giống

  Mèo Anh Golden nhập,Ny12, đực, 14 Tháng – ALN91

  90,000,000 
 • Mèo anh golden ny12 cái nhập Nga

  Mèo Anh Golden Ny12, Cái, 7 Tháng – ALN90

  85,000,000 
 • Mèo Anh Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Anh Golden ny12, cái, 5 Tháng – ALN89

  75,000,000 
 • Mèo Anh màu cinnamon nhập Nga

  Mèo Anh màu Cinnamon Đực, 5 Tháng – ALN88

  75,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Tai Cụp Nhập Nga, Đực, Golden point, 4 tháng – SF18

  65,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo tai cụp nhập nga

  Mèo Tai Cụp Nhập Nga, cái, 6 tháng – SF17

  73,000,000 
 • Mèo Maine Coon silver nhập Nga

  Mèo Maine Coon silver Nhập Nga, cái, 4 Tháng- MC80

  90,000,000 
 • Mèo maine coon nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, Đực, 18 Tháng- MC79

  90,000,000 
 • mèo maine coon nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, cái, 4 Tháng- MC78

  70,000,000 
 • Mèo Maine Coon silver nhập Nga

  Mèo Maine Coon silver, cái – MC77

  115,000,000 
 • Mèo Maine Coon đực, nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, đực, 4 Tháng- MC76

  65,000,000 
 • v

  Mèo Golden Ny12, Đực, 10 Tháng – ALN87

  80,000,000 
 • Mèo Maine Coon nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, Cái, 10 Tháng- MC75

  65,000,000 
 • mèo chausie f1 nhập Nga

  Mèo Chausie F1 (Mini Puma) Nhập Nga – CS04

  165,000,000 
 • mèo Chausie f1 minipuma

  Mèo Chausie F1 (Mini Puma) Nhập Nga, đực, 8 tháng – CS03

  155,000,000 
 • Mèo Chausie f2 (mini puma)

  Mèo Chausie f2 (mini Puma) nhập Nga – CS02

  75,000,000 
 • Mèo Savannah f5 nhập Nga đẹp

  Mèo Savannah F5, đực, 4 tháng – SVN10

  70,000,000 
 • Mèo Bengal brown nhập Nga

  Mèo Bengal Brown nhập Nga, Cái, 5 tháng – BG35

  65,000,000 
 • mèo không lông nhập Nga

  Mèo Không Lông nhập Nga, Cái, 3.5 Tháng – SP18

  75,000,000 
 • Cặp mèo không lông 1 đực 1 cái

  Mèo Không Lông nhập Nga, 1 đực 1 cái – SP17

  135,000,000 
 • Mèo không lông nhập Nga

  Mèo Không Lông (Mèo Ai Cập), Cái, 4 Tháng – SP16

  80,000,000 
 • Mèo Abyssinian nhập Nga

  Mèo Abyssinian, cái, 4.5 Tháng – ABY02

  75,000,000 
 • Mèo Maine Coon nhập Nga

  Mèo Maine Coon nhập Nga, Cái, 4 Tháng- MC74

  95,000,000 
 • Mèo Maine Coon nhập Nga cái

  Mèo Maine Coon nhập Nga Cái, 3.5 Tháng- MC73

  90,000,000 
 • v

  Mèo Maine Coon nhập, Cái, 3.5 Tháng- MC72

  80,000,000 
 • Mèo Maine coon polydactyl nhập Nga

  Mèo Maine Coon Polydactyl, cái, 11 tháng- MC71

  80,000,000 
 • v

  Mèo Maine Coon Silver, Đực, 8 tháng – MC70

  135,000,000 
 • Mèo Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Golden Ny12, Đực, 5 Tháng – ALN86

  84,000,000 
 • Mèo Anh Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Anh Golden Ny12, Đực, 3 Tháng – ALN85

  70,000,000 
 • Mèo Anh Golden ny12

  Mèo Anh Golden Ny12, Cái, 2 Tháng – ALN84

  75,000,000 
 • Mèo Abyssinian nhập Nga

  Mèo Abyssinian, đực, 8 tháng – ABY01

  80,000,000 
 • Mèo Anh Golden ny12 đực

  Mèo Anh Golden Ny12, đực, 9 tháng – ALN83

  85,000,000 
 • Mèo Bengal brown nhập Nga

  Mèo Bengal brown, cái, 3.5 Tháng – BG34

  75,000,000 
 • Mèo Anh lông dài ny12 nhập Nga, đang chửa

  Mèo Anh Lông Dài Golden Ny12, cái, 12 Tháng – ALD18

  105,000,000 
 • Mèo maine Coon silver ns11

  Mèo Maine Coon silver ns11, đực, 1,7 tuổi – MC69

  375,000,000 
 • Maine Coon Silver cái nhập Nga

  Mèo Maine Coon Silver, Cái, 6 Tháng – MC68

  90,000,000 
 • Maine Coon silver nhập Nga

  Mèo Maine Coon silver ns24, Đực, 6,5 Tháng – MC67

  125,000,000 
 • Maine coon polydactyl nhập Nga

  Mèo Maine Coon Polydactyl 7777 ngón, Cái, 4,5 Tháng – MC66

  85,000,000 
 • Cái Maine Coon đang chửa nhập Nga

  Mèo Maine Coon đang chửa nhập Nga, Cái, 17 Tháng – MC65

  90,000,000 
 • Maine coon đực nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, đực, 8 Tháng – MC64

  85,000,000 
 • Maine coon nặng 8,4kg

  Mèo Maine Coon nặng 8,4kg , đực, 9 Tháng – MC63

  90,000,000 
 • Product image

  Mèo Maine Coon nhập Nga, Cái, 5 Tháng – MC62

  70,000,000 

Tại Sao Nên Chọn RussiCat

Lisst

Các Boss Đều Đầy Đủ Giấy Tờ Nhập Khẩu, Kiểm Dịch, Hộ Chiếu, Microchip.

CAHN

100% Boss Đều Thuần Chủng Từ Nga, Có Phả Hệ FCI, WCF,...

Bao ve

Bảo Hành Sức Khỏe ; Bảo Hành Sinh Sản Lên Tới 2 Năm

ship

Miễn Phí Vận Chuyển Về Tận Tay Khách Hàng.

hearrt

Tư Vấn Miễn Chăm Sóc Mèo Nhập Khẩu Và Phân Phối Thực Phẩm, Thuốc, Sản Phẩm Cho Thú Cưng

Hop qua

Tặng Kèm Lồng Vận Chuyển Cao Cấp.

Quy Trình Order

-Lựa chọn boss mà bạn yêu thích qua các cách sau:

 • Lựa chọn trong danh sách tại đây hoặc trên fanpage RussiCat
 • Lựa chọn qua video, hình ảnh bất kỳ ( chúng tôi sẽ tìm kiếm những bé giống hoặc gần giống nhất với yêu cầu của bạn )
 • Gửi trực tiếp yêu cầu tìm kiếm qua số hotline: 0787.175.447(zalo)
 • Cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký mua bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ/email…

-Lựa chọn phương thức nhận mèo trực tiếp tại Sân bay hoặc giao về tận nhà. Khách đặt cọc chuyển khoản tối thiểu 30% giá trị Boss qua inbox page hoặc zalo

-Rusicat xử lý giấy tờ, sang tên chính chủ cho khách tại Nga. Chuẩn bị toàn bộ phả, hộ chiếu, vé máy bay, giấy kiểm dịch,… cho Boss

-Chuyển về Việt Nam và giao tận tay khách hàng

Điền Thông Tin Đặt Mua

Thông tin về Mèo Mới Nhất