RussiCat

Mèo Anh Lông Ngắn

 • Mèo Anh lông ngắn bicolor

  Mèo anh lông ngắn bicolor, đực, 7 Tháng – ALN105

  85,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn golden ny12 cái

  Mèo ALN Golden Ny12, cái, 10 Tháng – ALN104

  73,000,000 
 • Mèo ALN golden ny12

  Mèo AlN golden Ny12, Đực, 11 Tháng – ALN103

  75,000,000 
 • Mèo Anh Golden ny12 nhập

  Mèo Anh Golden Ny12, đực, 7 Tháng – ALN102

  80,000,000 
 • Mèo Anh Bicolor cinnamon

  Mèo Anh Bicolor Cinnamon, đực, 12 Tháng – ALN101

  100,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn

  Mèo Anh Silver ns12 – ALN100

  65,000,000 
 • Mèo Golden Ny12

  Mèo Golden Ny12, Đực, 8 Tháng – ALN99

  70,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn golden ny12 nhập Nga

  Mèo Anh Golden Ny12, Cái, 5 Tháng – ALN98

  75,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn cái

  Mèo Anh Golden ny12, Cái, 7 Tháng – ALN97

  75,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn xám xanh nhập Nga

  Mèo Anh xám xanh, champion Nga, Cái, 12 Tháng – ALN96

  75,000,000 
 • Mèo Anh blue golden ay12 nhập Nga

  Mèo Anh Golden ay12, đực, 7 Tháng – ALN95

  75,000,000 
 • mèo Anh nhập Nga, ny12

  Mèo Anh Golden Ny12, cái, 12 Tháng – ALN94

  73,000,000 
 • Mèo Blue Golden Ay12, Đực – ALN93

  Mèo Blue Golden Ay12, Đực – ALN93

  75,000,000 
 • Mèo Anh Golden nhập Nga

  Mèo Anh Golden Ny12, đực, 4 Tháng – ALN92

  80,000,000 
 • Mèo Anh golden nhập Nga ny12 đực giống

  Mèo Anh Golden nhập,Ny12, đực, 14 Tháng – ALN91

  90,000,000 
 • Mèo anh golden ny12 cái nhập Nga

  Mèo Anh Golden Ny12, Cái, 7 Tháng – ALN90

  85,000,000 
 • Mèo Anh Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Anh Golden ny12, cái, 5 Tháng – ALN89

  75,000,000 
 • Mèo Anh màu cinnamon nhập Nga

  Mèo Anh màu Cinnamon Đực, 5 Tháng – ALN88

  75,000,000 
 • v

  Mèo Golden Ny12, Đực, 10 Tháng – ALN87

  80,000,000 
 • Mèo Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Golden Ny12, Đực, 5 Tháng – ALN86

  84,000,000 
 • Mèo Anh Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Anh Golden Ny12, Đực, 3 Tháng – ALN85

  70,000,000 
 • Mèo Anh Golden ny12

  Mèo Anh Golden Ny12, Cái, 2 Tháng – ALN84

  75,000,000 
 • Mèo Anh Golden ny12 đực

  Mèo Anh Golden Ny12, đực, 9 tháng – ALN83

  85,000,000 
 • Mèo Golden ny12 nhập Nga, đang chửa

  Mèo Golden Ny12, Cái, 13 Tháng, đang chửa – ALN82

  90,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn ny12 cái

  Mèo Golden Ny12, Cái, 8 Tháng – ALN81

  85,000,000 
 • Mèo Golden (Anh lông ngắn) ny12

  Mèo Golden Ny12, Cái, 8Tháng – ALN80

  83,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn Golden ay12

  Mèo Blue Golden Ay12, Đực – ALN79

  133,000,000 
 • Mèo golden ay12 nhập Nga

  Mèo Blue Golden ay12, đực, 6 Tháng – ALN78

  80,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn Bicolor Cinnamon nhập Nga

  Mèo ALN Bicolor Cinnamon, đực – ALN77

  95,000,000 
 • Mèo Golden ny12 cái đang bầu với by12

  Mèo Golden Ny12, cái, 13 Tháng, đang bầu – ALN76

  80,000,000 
 • Mèo Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Golden Ny12, Đực, 6 Tháng – ALN75

  70,000,000 
 • Mèo Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Golden Ny12, đực, 12 Tháng – ALN74

  70,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn nhập

  Mèo Golden Ny12, Cái, 3.5 Tháng – ALN73

  70,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn golden ny12

  Mèo Golden Ny12, Cái, 6 Tháng – ALN72

  71,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Golden ny12, Cái, 8 Tháng – ALN71

  60,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn silver ns11

  Mèo ALN Nhập Nga, Silver ns11, Cái, 10 Tháng – ALN70

  50,000,000 
 • Mèo golden ny12 cái

  Mèo ALN Nhập Nga, Golden ny12, Cái, 7 Tháng – ALN69

  75,000,000 
 • Mèo Anh bicolor

  Mèo ALN Nhập Nga, bicolor, đực, 11 Tháng – ALN68

  55,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn golden point

  Mèo ALN Nhập Nga, Lilac, cái, 4 Tháng – ALN67

  40,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Golden ny12 nhập Nga, cái

  Mèo Golden Ny12 Nhập Nga, cái, 10 tháng – ALN66

  75,000,000 
 • Mèo Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Golden ny12 nhập Nga, đực – ALN65

  70,000,000 
 • Mèo Golden ny11 nhập Nga

  Mèo Golden ny11, cái,7 tháng – ALN64

  94,000,000 
 • Mèo ALN nhập Nga, ny1233

  Mèo Golden ny12, đực, champion Nga, 18 tháng – ALN63

  74,000,000 
 • Mèo ALN nhập Nga

  Mèo ALN nhập Nga, cái, 5 tháng – ALN62

  55,000,000 
 • Mèo Golden ny12 champion Nga, đực giống

  Mèo Golden ny12, đực giống, champion Nga, 24 tháng – ALN61

  90,000,000 
 • Mèo golden ny12 nhập Nga aln60

  Mèo Golden ny12, đực, 7 tháng – ALN60

  55,000,000 
 • Mèo Golden ny11 nhập Nga

  Mèo Golden ny11, đực, 6 tháng – ALN59

  80,000,000 
 • Mèo Golden cy12 nhập Nga

  Mèo Anh Lông Ngắn ay12, cái, 6 tháng – ALN58

  155,000,000 
 • Mèo AlN golden ny12 champion Nga

  Mèo Anh Lông Ngắn Ny12, đực, champion Nga, 24 tháng – ALN57

  120,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn golden ny11

  Mèo Anh Lông Ngắn Ny11 – ALN56

  45,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo aln golden ny12 nhập Nga

  Mèo Golden ny12 nhập Nga, cái, 7 tháng – ALN55

  74,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo aln golden ny12 nhập

  Mèo Golden ny12 nhập Nga, cái, 7 tháng – ALN54

  79,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn lilac nhập Nga

  Mèo ALN nhập Nga, lilac, đực, 6 tháng – ALN53

  55,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn ay12 nhập Nga

  Mèo Blue Golden nhập Nga, ay12, cái – ALN52

  95,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn ny11 nhập Nga

  Mèo Golden nhập Nga, ny11, đực, 4 tháng – ALN51

  40,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn ny12 nhập Nga

  Mèo Golden nhập Nga, ny12, cái, 9 tháng – ALN50

  95,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn nhập Nga siêu đẹp

  Mèo Golden nhập Nga, ny11, đực, 6 tháng – ALN49

  50,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn nhập Nga

  Mèo Golden nhập Nga, ny11, đực, 9 tháng – ALN48

  64,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn nhập Nga

  Mèo ALN nhập Nga, cái, 5 tháng – ALN47

  60,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn ny11 nhập Nga

  Mèo Golden nhập Nga, golden ny11, cái, 10 tháng – ALN46

  65,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo aln golden ny12 nhập Nga siêu đẹp

  Mèo Golden nhập Nga, golden ny11, đực, 6 tháng – ALN45

  63,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo aln golden ny12 nhập Nga

  Mèo Golden nhập Nga, golden ny12, đực, 6.5 tháng – ALN44

  75,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn golden ny12 nhập NGa

  Mèo Golden nhập Nga, golden ny12, đực, 10 tháng – ALN43

  65,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn nhập Nga siêu đẹp

  Mèo ALN, golden ny12, đực, 7 tháng – ALN42

  65,000,000 
 • Đã Bán
  Bé mèo aln ny11 siêu đẹp

  Mèo ALN, golden ny11, đực – ALN41

  48,000,000 
 • Đã Bán
  Chú mèo aln golden ny11

  Mèo ALN, golden ny11, đực – ALN40

  55,000,000 
 • Bé mèo aln cy12 siêu đẹp

  Mèo ALN Lilac Golden Cy12, 4 tháng tuổi, đực – ALN39

  108,000,000 
 • Đã Bán
  chú mèo aln Golden ny12 mặt bánh bao siêu đẹp

  Mèo ALN Golden ny12, 5 tháng tuổi, đực – ALN38

  73,000,000 
 • Đã Bán
  Chàng trai anh lông ngắn Golden ny12 siêu đẹp

  Mèo ALN Golden ny12, 6 tháng tuổi, đực – ALN37

  77,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn ny12

  Mèo Anh lông ngắn Golden ny12, 2 tháng tuổi, cái – ALN36

  57,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn Golden ny12

  Mèo Anh lông ngắn Golden ny12, 7 tháng tuổi, đực – ALN35

  75,000,000 
 • Đã Bán
  Aln Golden ny12 cái 6 tháng

  Mèo Anh lông ngắn Golden ny12, 6 tháng tuổi, cái – ALN34

  88,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn đực, 7 tháng, Golden ny12

  Mèo Anh lông ngắn Golden ny12, 7 tháng tuổi, đực – ALN33

  61,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn xám xanh đực 10 tháng

  Mèo Anh lông ngắn màu xám xanh, đực, 10 tháng – ALN33

  54,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn Golden ny11, cái, 12 tháng

  Mèo Anh lông ngắn Golden ny11, cái, 12 tháng – ALN32

  66,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn by11, cái, 2.5 tháng

  Mèo Anh lông ngắn by11, cái, 2.5 tháng – ALN31

  59,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn Golden ny12, cái 3 tháng

  Mèo Anh lông ngắn Golden ny12, cái, 3 tháng – ALN30

  86,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn Golden ny11 cái, 6.5 tháng

  Mèo Anh lông ngắn Goden ny11, cái, 6.5 tháng – ALN29

  66,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn Golden ny13, cái, 3.5 tháng

  Mèo Anh lông ngắn ny13, cái, 3.5 tháng – ALN28

  105,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn ay11, đực

  Mèo Anh lông ngắn ay11, đực, 18 tháng tuổi – ALN27

  67,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn cái 4 tháng

  Mèo Anh lông ngắn ny12, cái, 4 tháng – ALN26

  75,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn cái, ny11, 11 tháng

  Mèo Anh lông ngắn Golden ny11, 11 tháng, cái – ALN25

  88,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn màu chocolate turtle point by33

  Mèo Anh lông ngắn Chocolate turtle point by33, cái, 4 tháng – ALN24

  42,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo anh lông ngắn tai cụp Golden ny11 đực

  Mèo Anh lông ngắn tai cụp, golden ny11, đực, 13 tháng – ALN22

  65,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn Golden ny25 cái

  Mèo Anh lông ngắn Golden ny25, cái – ALN20

  46,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn ny11, cái 13 tháng

  Mèo Anh lông ngắn Golden ny 11, 13 tháng, cái – ALN19

  64,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Anh lông ngắn Golden ny11 - ALN18

  Mèo Anh lông ngắn Golden cái ny11 10 tháng

  64,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Anh lông ngắn Etoxic đực 3 tháng tuổi ALN17

  35,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Anh lông ngắn cái 3 tháng tuổi ALN16

  35,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Anh lông ngắn đực, 3 tháng tuổi ALN15

  35,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Anh lông ngắn Silver đực, 11 tháng tuổi ALN08

  45,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Anh Lông Ngắn Golden Ny12 đực 1 tuổi – ALN03

  50,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Anh lông ngắn ny 11, cái, 2 tháng tuổi ALN09

  35,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Anh lông ngắn fy 11, cái, 2 tháng tuổi ALN07

  30,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Anh lông ngắn ny25 đực, 2 tháng tuổi ALN06

  35,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Anh lông ngắn golden đực, 2 năm ALN05

  35,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Anh lông ngắn Golden cái ny11, 11 tháng ALN04

  35,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Anh lông ngắn xám xanh đực 10 tháng ALN02

  35,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  MÈO ANH LÔNG NGẮN TABBY ĐỰC 1,5 NĂM ALN01

  30,000,000 
 • Đã Bán
  Product image

  Mèo Anh Lông Ngắn Tai Cụp Silver – ALN11

  50,000,000 

Tại Sao Nên Chọn RussiCat

Lisst

Các Boss Đều Đầy Đủ Giấy Tờ Nhập Khẩu, Kiểm Dịch, Hộ Chiếu, Microchip.

CAHN

100% Boss Đều Thuần Chủng Từ Nga, Có Phả Hệ FCI, WCF,...

Bao ve

Bảo Hành Sức Khỏe ; Bảo Hành Sinh Sản Lên Tới 2 Năm

ship

Miễn Phí Vận Chuyển Về Tận Tay Khách Hàng.

hearrt

Tư Vấn Miễn Chăm Sóc Mèo Nhập Khẩu Và Phân Phối Thực Phẩm, Thuốc, Sản Phẩm Cho Thú Cưng

Hop qua

Tặng Kèm Lồng Vận Chuyển Cao Cấp.

Quy Trình Order

-Lựa chọn boss mà bạn yêu thích qua các cách sau:

 • Lựa chọn trong danh sách tại đây hoặc trên fanpage RussiCat
 • Lựa chọn qua video, hình ảnh bất kỳ ( chúng tôi sẽ tìm kiếm những bé giống hoặc gần giống nhất với yêu cầu của bạn )
 • Gửi trực tiếp yêu cầu tìm kiếm qua số hotline: 0787.175.447(zalo)
 • Cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký mua bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ/email…

-Lựa chọn phương thức nhận mèo trực tiếp tại Sân bay hoặc giao về tận nhà. Khách đặt cọc chuyển khoản tối thiểu 30% giá trị Boss qua inbox page hoặc zalo

-Rusicat xử lý giấy tờ, sang tên chính chủ cho khách tại Nga. Chuẩn bị toàn bộ phả, hộ chiếu, vé máy bay, giấy kiểm dịch,… cho Boss

-Chuyển về Việt Nam và giao tận tay khách hàng

Điền Thông Tin Đặt Mua

Thông tin về Mèo Anh Lông Ngắn

Mèo Anh lông ngắn (còn gọi là British shorthair) không chỉ nằm trong top những loài mèo dễ thương nhất thế giới cùng với mèo Xiêm, mèo Ba Tư…mà chúng còn có nguồn gốc lâu đời từ thời La Mã cổ đại.

Mèo Golden cy12 nhập Nga

Đặc điểm ngoại hình mèo Anh lông ngắn

Cơ thể: Có kích thước trung bình đến lớn. Nhìn chúng khá cơ bắp. Ngực, vai và lưng rộng.

Đầu : tròn, to, rộng với cằm chắc chắn. Mũi ngắn, rộng và thẳng. Phần má đầy đặn. Mõm tròn rộng tạo nên một đặc trưng riêng biệt với chiếc mũi ngắ

Top 5 màu lông mèo Anh lông ngắn

Mép: Dày, má tròn và cằm chắc chắn. Mèo đực thường thấy mép dày rõ hơn mèo cái và khung xương lớn hơn.

Mắt: To tròn, tùy theo màu lông mà có màu mắt tương ứng. Màu mắt mèo British Shorthair phổ biến là màu vàng đồng.

Lông: Dày và êm, lông mọc đều, khi sờ vào cảm thấy đàn hồi. Đặc biệt là phần lông trước ngực. Ngoài ra, chúng cũng có rất nhiều biến thể màu sắc khác như nâu vàng, nhị thể, đen, trắng, đỏ…

Bảng giá mèo Anh lông ngắn màu Cinnamon

Tính cách mèo Anh lông ngắn

Mèo Anh lông ngắn có tính cách rất ổn định. Giống mèo này rất thích được vuốt ve, thích ngồi cạnh chủ hơn ngồi một mình. Các bạn sẽ để ý thấy thi thoảng chúng gọi chủ để chơi đùa cùng.

Đây là giống mèo khá dễ tính, gần gũi với con người với bản tính hiền lành. Ngoài ra, mèo anh lông ngắn rất thích chơi đùa với trẻ nhỏ và tuyệt đối an toàn bởi giống mèo này rất ít khi cào hay nổi cáu.

Mèo aln cũng là thú cưng biết vâng lời, vui vẻ, hoà đồng, không gây ồn và rất ngoan ngoãn. Chúng là giống mèo dễ huấn luyện, thông mình và ham học hỏi.

Mèo Anh lông ngắn nhập Nga thuần chủng

Tại sao nên nuôi mèo Anh lông ngắn và nuôi có dễ không?

Bạn sẽ chẳng nỡ lòng nào từ chối một bé mèo Bristish shorthair bởi những lý do sau:

 • Ngoại hình mũm mĩm, đáng yêu

Mèo aln sở hữu gương mặt bánh bao, đôi mắt to tròn và bộ lông mềm mịn, sẽ khiến bạn không thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu đó mà muốn ôm ngay vào lòng.

 • Dễ nuôi, dễ chăm sóc

Mèo Bristish shorthair không quá kén chọn đồ ăn, phải nói là chúng dễ ăn nên mới có thân mình tròn trịa, mập mạp. Khi nuôi mèo aln bạn sẽ không phải đau đầu nghĩ đến “mèo Anh lông ngắn ăn gì” bởi chúng có thể ăn hạt, pate, cơm trộn, các loại thịt, phomai…Chúng có thể dành thời gian cả ngày để ngủ mà không làm phiền đến bạn. Chỉ khi bạn nhớ rằng trong nhà mình có boss thì lúc đó chúng mới xuất hiện đòi được vuốt ve. Do đó, chăm mèo aln không hề khó chút nào.

Mèo Anh lông ngắn giá bao nhiêu
 • Thông minh, dễ huấn luyện

Mèo Bristish shorthair là giống mèo rất thông minh, bạn hoàn toàn có thể huấn luyện mèo con đi vê sinh từ khi chúng được 2 tháng tuổi. Mèo aln cũng sẽ không bao giờ từ chối trò chơi đuổi bắt, nhặt đồ. Khi đói hay muốn đi vệ sinh, chúng sẽ quấn lấy bạn và kêu gào. Điểm đặc biệt khi nuôi những chú mèo Anh lông ngắn là bạn không cần đặt chuông báo thức mỗi sáng vì mèo aln đã làm thay việc đó rồi.

 • Tình cảm và hiền lành phù hợp khi nhà có trẻ nhỏ

Mèo Bristish shorthair là giống mèo nhà vô cùng thân thiện và thích thể hiện tình cảm thông qua việc dụi đầu, cọ người hay liếm tay chân chủ. Mèo aln hiền lành, hòa đồng, đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình có trẻ em.