RussiCat

Mèo Bán Chạy Nhất

 • Mèo Ba Tư nhập Nga

  Mèo Ba Tư, đực, best in show – PR0

  90,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn bicolor

  Mèo anh lông ngắn bicolor, đực, 7 Tháng – ALN105

  85,000,000 
 • Mèo ALN golden ny12

  Mèo AlN golden Ny12, Đực, 11 Tháng – ALN103

  75,000,000 
 • Chó Akita Mỹ nhập Nga

  Chó Akita Mỹ Nhập Nga, Cái, 7 Tháng – AA08

  101,000,000 
 • Chó Corgi nhập Nga

  Chó Corgi nhập Nga, đực, 3 Tháng – CG02

  70,000,000 
 • Mèo tai cụp golden ny12 nhập Nga

  Mèo Tai Cụp golden ny12, đực, 5 Tháng – SF25

  75,000,000 
 • Mèo tai cụp nhập Nga Highland fold

  Mèo Tai Cụp Highland Fold Nhập Nga , cái, 3 Tháng – SF21

  73,000,000 
 • Phốc sóc trắng cái

  Phốc Sóc Trắng Nhập Nga, 3 Tháng, Cái – PS30

  103,000,000 
 • Mèo Anh blue golden ay12 nhập Nga

  Mèo Anh Golden ay12, đực, 7 Tháng – ALN95

  75,000,000 
 • Mèo Ragdoll nhập Nga cái

  Mèo Ragdoll Nhập Nga, 10 Tháng Tuổi, Cái – RD26

  85,000,000 
 • Chó Maltese nhập Nga

  Chó Maltese nhập Nga, 12 Tháng Tuổi, Đực – MT03

  95,000,000 
 • Mèo Anh Golden nhập Nga

  Mèo Anh Golden Ny12, đực, 4 Tháng – ALN92

  80,000,000 
 • Mèo Anh golden nhập Nga ny12 đực giống

  Mèo Anh Golden nhập,Ny12, đực, 14 Tháng – ALN91

  90,000,000 
 • mèo chausie f1 nhập Nga

  Mèo Chausie F1 (Mini Puma) Nhập Nga – CS04

  165,000,000 
 • Mèo Savannah f5 nhập Nga đẹp

  Mèo Savannah F5, đực, 4 tháng – SVN10

  70,000,000 
 • Mèo không lông nhập Nga

  Mèo Không Lông (Mèo Ai Cập), Cái, 4 Tháng – SP16

  80,000,000 
 • v

  Mèo Maine Coon Silver, Đực, 8 tháng – MC70

  135,000,000 
 • Mèo Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Golden Ny12, Đực, 5 Tháng – ALN86

  84,000,000 
 • Mèo Anh Golden ny12 đực

  Mèo Anh Golden Ny12, đực, 9 tháng – ALN83

  85,000,000 
 • Mèo Bengal brown nhập Nga

  Mèo Bengal brown, cái, 3.5 Tháng – BG34

  75,000,000 
 • Mèo Anh lông dài ny12 nhập Nga, đang chửa

  Mèo Anh Lông Dài Golden Ny12, cái, 12 Tháng – ALD18

  105,000,000 
 • Maine Coon Silver cái nhập Nga

  Mèo Maine Coon Silver, Cái, 6 Tháng – MC68

  90,000,000 
 • Maine Coon silver nhập Nga

  Mèo Maine Coon silver ns24, Đực, 6,5 Tháng – MC67

  125,000,000 
 • Maine coon polydactyl nhập Nga

  Mèo Maine Coon Polydactyl 7777 ngón, Cái, 4,5 Tháng – MC66

  85,000,000 
 • Maine coon đực nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, đực, 8 Tháng – MC64

  85,000,000 
 • Maine coon nặng 8,4kg

  Mèo Maine Coon nặng 8,4kg , đực, 9 Tháng – MC63

  90,000,000 
 • Shiba red nhập Nga

  Chó Shiba Inu Red Nhập Nga,7 Tháng Tuổi, Cái – SB26

  90,000,000 
 • Mèo Exotic nhập Nga

  Mèo Exotic nhập Nga, cái, 8 tháng – EXO01

  70,000,000 
 • v

  Mèo Maine Coon Cream, đực, 4 Tháng – MC61

  75,000,000 
 • Mèo Maine coon nhập Nga, màu kem

  Mèo Maine Coon nhập Nga, đực, 6 Tháng – MC60

  85,000,000 
 • Shiba inu red nhập Nga

  Chó Shiba Inu Red Nhập Nga, 3 Tháng Tuổi, cái – SB25

  75,000,000 
 • Chó shiba inu red nhập Nga

  Chó Shiba Inu Red Nhập Nga,5 Tháng Tuổi, Đực – SB24

  80,000,000 
 • Mèo maine coon mắt 2 màu, trắng

  Mèo Maine Coon Mắt 2 Màu, cái, 10 Tháng – MC59

  85,000,000 
 • Mèo Bengal charcoal nhập Nga

  Mèo Bengal Charcoal, Đực,14 Tháng – BG33

  105,000,000 
 • Chó shiba nhập Nga

  Chó Shiba Inu Nhập Nga, 4 Tháng Tuổi, Đực – SB23

  90,000,000 
 • Phốc sóc nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 3 Tháng, đực – PS24

  105,000,000 
 • Chó phốc sóc nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 3 Tháng, đực – PS23

  90,000,000 
 • Chó Samoyed nhập Nga

  Chó Samoyed Nhập Nga, đực, 2,5 Tháng – SM03

  90,000,000 
 • Mèo Bengal silver đực 1,2 tuổi

  Mèo Bengal Silver, Đực, 7 Tháng – BG32

  95,000,000 
 • Mèo Maine Coon mắt 2 màu

  Mèo Maine Coon mắt 2 màu, Đực, 4 Tháng – MC58

  90,000,000 
 • Mèo Maine coon black smoke

  Mèo Maine Coon black smoke, Đực, 4 Tháng – MC57

  95,000,000 
 • v

  Mèo Maine Coon trắng, cái, 6 Tháng – MC56

  75,000,000 
 • Chó Bully Mỹ nhập Nga

  Chó Bully Mỹ (American Bully), Đực, 3.5Tháng – AB02

  100,000,000 
 • Mèo bengal charcoal

  Bengal Charcoal Nhập Nga, Đực, 5 Tháng – BG31

  125,000,000 
 • Mèo Ragdoll nhập Nga

  Mèo Ragdoll Nhập Nga, 3 Tháng Tuổi, cái – RD25

 • Mèo Golden ny12 nhập Nga, đang chửa

  Mèo Golden Ny12, Cái, 13 Tháng, đang chửa – ALN82

  90,000,000 
 • Mèo Ragdoll đực nhập Nga

  Mèo Ragdoll Nhập Nga, 12 Tháng Tuổi, đực – RD24

  57,000,000 
 • Mèo Anh lông dài Golden ny12

  Mèo Anh Lông Dài Golden ny12, Đực, 6 tháng – ALD17

  90,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn ny12 cái

  Mèo Golden Ny12, Cái, 8 Tháng – ALN81

  85,000,000 
 • Mèo Golden (Anh lông ngắn) ny12

  Mèo Golden Ny12, Cái, 8Tháng – ALN80

  83,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn Golden ay12

  Mèo Blue Golden Ay12, Đực – ALN79

  133,000,000 
 • Chó alabai nhập Nga

  Chó Alabai Nhập Nga, Cái, 5 Tháng – ALB02

  90,000,000 
 • Chó Cavalier King Charles Spaniel nhập Nga

  Chó Cavalier King Charles Spaniel, đực, 14 tháng, Champion Nga – CKCS01

  135,000,000 
 • Chó Saint Bernard nhập Nga

  Chó Saint Bernard, 3 Tháng Tuổi, cái– STB01

  95,000,000 
 • Chó corgi nhập Nga

  Chó Corgi, nhập Nga, cái, 14 tháng – CG01

  95,000,000 
 • Chó Alabai nhập Nga - RussiCat

  Chó Alabai nhập Nga, cái, 4 tháng – ALB01

  80,000,000 
 • Mèo Maine Coon nhập Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, Đực, 8 Tháng – MC55

  90,000,000 
 • mèo maine coon silver ns22

  Mèo Maine Coon Silver Ns22, Nhập Nga, Đực – MC54

  85,000,000 
 • Mèo Maine Coon nhập Nga, đực

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, Đực, 6 Tháng – MC52

  75,000,000 
 • Mèo Maine Coon nhập Nga 10kg

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, Đực, 12 tháng, 10kg- MC51

  80,000,000 
 • Mèo Oriental cái nhập Nga

  Mèo Oriental nhập Nga, cái – OR02

  75,000,000 
 • Chó Phốc sóc nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 3 Tháng, Cái – PS22

  80,000,000 
 • Chó Bully Mỹ nhập Nga

  Chó Bully Mỹ (American Bully), đực, 4 tháng – AB01

  115,000,000 
 • Chó Samoyed nhập Nga, cái

  Chó Samoyed nhập Nga, cái, 3 tháng – SM01

  85,000,000 
 • Chó ngao Anh cái (english mastiff)

  Chó Ngao Anh Nhập Nga (English Mastiff), cái, 3 Tháng – EM03

  95,000,000 
 • Chó Ngao Anh nhập Nga (english mastiff)

  Chó Ngao Anh Nhập Nga (English Mastiff), Đực, 4 Tháng – EM02

  90,000,000 
 • Chó Ngao Anh nhập Nga

  Chó Ngao Nam Phi (Boerboel), đực, 3 tháng – BB01

  99,000,000 
 • Mèo Toyger nhập Nga

  Mèo Toyger Nhập Nga, đực, cái – TG08

  85,000,000 
 • Mèo Bengal silver nhập nga

  Bengal silver Nhập Nga, Đực, 7 Tháng – BG30

  90,000,000 
 • Bengal brown nhập Nga, cái

  Bengal Brown Nhập Nga, cái, 4 Tháng – BG29

  70,000,000 
 • Mèo Maine Coon nhập Nga

  Mèo Maine Coon nhập Nga, Đực, 8 Tháng – MC50

  73,000,000 
 • Mèo không lông mắt 2 màu

  Mèo Không Lông (Mèo Ai Cập), Cái, 13 Tháng, mắt 2 màu – SP15

  80,000,000 
 • Mèo Ai Cập nhập Nga

  Mèo Không Lông (Mèo Ai Cập), Cái, 16 Tháng – SP13

  65,000,000 
 • Mèo Ai Cập chân ngắn

  Mèo Mèo Không Lông (Mèo Ai Cập), đực, 5 Tháng – SP12

  65,000,000 
 • Phốc sóc cái nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 3,5 Tháng, Cái – PS21

  90,000,000 
 • Chó border collie nhập Nga

  Chó Border Collie nhập Nga, đực và cái, BC01

  95,000,000 
 • Mèo golden ay12 nhập Nga

  Mèo Blue Golden ay12, đực, 6 Tháng – ALN78

  80,000,000 
 • Mèo không lông (mèo Ai Cập), cái nhập Nga

  Mèo Không Lông (mèo Ai Cập), Cái, 5 tháng – SP11

  75,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn Bicolor Cinnamon nhập Nga

  Mèo ALN Bicolor Cinnamon, đực – ALN77

  95,000,000 
 • Mèo Golden ny12 cái đang bầu với by12

  Mèo Golden Ny12, cái, 13 Tháng, đang bầu – ALN76

  80,000,000 
 • Mèo Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Golden Ny12, Đực, 6 Tháng – ALN75

  70,000,000 
 • Mèo bengal brown nhập Nga

  Bengal Brown Nhập Nga, đực, 20 Tháng – BG28

  85,000,000 
 • Mèo Bengal mink nhập Nga

  Bengal màu mink Nhập Nga, đực, 15 Tháng – BG27

  80,000,000 
 • Mèo Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Golden Ny12, đực, 12 Tháng – ALN74

  70,000,000 
 • Mèo Maine Coon bicolor nhập Nga

  Mèo Maine Coon Bicolor, đực, 8 Tháng – MC49

  95,000,000 
 • Mèo bengal brown cái nhập Nga

  Bengal Brown Nhập Nga, cái, 7 Tháng – BG26

  90,000,000 
 • Bengal brown nhập Nga

  Bengal Brown Nhập Nga, Đực, 7 Tháng – BG25

  95,000,000 
 • Mèo Maine Coon silver nhập nga, siêu bự

  Mèo Maine Coon silver, cái, 15 tháng, silver siêu bự – MC47

  120,000,000 
 • Mèo Bengal brown nhập Nga

  Bengal brown Nhập Nga, Đực, 18 Tháng – BG24

  85,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn nhập

  Mèo Golden Ny12, Cái, 3.5 Tháng – ALN73

  70,000,000 
 • Mèo Bengal lông dài nhập Nga, đực

  Bengal Lông Dài Nhập Nga, đực, 18 Tháng – BG23

  82,000,000 
 • Mèo Bengal lông dài nhập Nga

  Bengal lông dài nhập Nga, cái, 13 Tháng – BG22

  83,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn golden ny12

  Mèo Golden Ny12, Cái, 6 Tháng – ALN72

  71,000,000 
 • Mèo Maine Coon nhập Nga, champion Nga

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, đực, champion Nga – MC46

  75,000,000 
 • Đã Bán
  Mèo Golden ny12 nhập Nga

  Mèo Golden ny12, Cái, 8 Tháng – ALN71

  60,000,000 
 • Mèo Anh lông ngắn silver ns11

  Mèo ALN Nhập Nga, Silver ns11, Cái, 10 Tháng – ALN70

  50,000,000 
 • Mèo golden ny12 cái

  Mèo ALN Nhập Nga, Golden ny12, Cái, 7 Tháng – ALN69

  75,000,000 
 • Maine coon nhập Nga, trắng

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, 4 Tháng Tuổi– MC45

  70,000,000 
 • Mèo Bengal silver nhập Nga

  Bengal Nhập Nga, silver, cái, 5 Tháng – BG20

  59,000,000 
 • Mèo maine coon silver ns25

  Mèo Maine Coon Nhập Nga, 8 Tháng Tuổi, đực – MC44

  70,000,000 

Tại Sao Nên Chọn RussiCat

Lisst

Các Boss Đều Đầy Đủ Giấy Tờ Nhập Khẩu, Kiểm Dịch, Hộ Chiếu, Microchip.

CAHN

100% Boss Đều Thuần Chủng Từ Nga, Có Phả Hệ FCI, WCF,...

Bao ve

Bảo Hành Sức Khỏe ; Bảo Hành Sinh Sản Lên Tới 2 Năm

ship

Miễn Phí Vận Chuyển Về Tận Tay Khách Hàng.

hearrt

Tư Vấn Miễn Chăm Sóc Mèo Nhập Khẩu Và Phân Phối Thực Phẩm, Thuốc, Sản Phẩm Cho Thú Cưng

Hop qua

Tặng Kèm Lồng Vận Chuyển Cao Cấp.

Quy Trình Order

-Lựa chọn boss mà bạn yêu thích qua các cách sau:

 • Lựa chọn trong danh sách tại đây hoặc trên fanpage RussiCat
 • Lựa chọn qua video, hình ảnh bất kỳ ( chúng tôi sẽ tìm kiếm những bé giống hoặc gần giống nhất với yêu cầu của bạn )
 • Gửi trực tiếp yêu cầu tìm kiếm qua số hotline: 0787.175.447(zalo)
 • Cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký mua bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ/email…

-Lựa chọn phương thức nhận mèo trực tiếp tại Sân bay hoặc giao về tận nhà. Khách đặt cọc chuyển khoản tối thiểu 30% giá trị Boss qua inbox page hoặc zalo

-Rusicat xử lý giấy tờ, sang tên chính chủ cho khách tại Nga. Chuẩn bị toàn bộ phả, hộ chiếu, vé máy bay, giấy kiểm dịch,… cho Boss

-Chuyển về Việt Nam và giao tận tay khách hàng

Điền Thông Tin Đặt Mua

Thông tin về Mèo Bán Chạy Nhất