RussiCat

Chó Mới Nhất

 • Chó Samoyed nhập Nga cái

  Chó Samoyed Nhập Nga, Đực, 3 Tháng – SM04

  80,000,000 
 • Chó chow chow đực 4 tháng

  Chó Chow Chow Nhập Nga, 4 Tháng Tuổi, đực– CC03

  80,000,000 
 • Chó chow chow cái 4 tháng

  Chó Chow Chow Nhập Nga, 4 Tháng Tuổi, Cái – CC02

  85,000,000 
 • Bernese Mountain Dog

  Chó Núi Bern (Bernese Mountain Dog) Nhập Nga, Cái, 4 Tháng – BN06

  95,000,000 
 • Chó cocker Mỹ (American cocker Spaniel)

  Chó Cocker Mỹ (American cocker spaniel) – ACS01

  91,000,000 
 • Chó Beauceron nhập Nga (becgie Pháp)

  Chó Beauceron (Becgie Pháp) Nhập Nga, Đực, 4 Tháng – BC03

  90,000,000 
 • Chó Sa bì (Shar-pei) nhập Nga

  Chó Sa Bì (Shar-pei), cái, 3 tháng – SRP01

  80,000,000 
 • Chó Akita inu nhập Nga

  Chó Akita Inu Nhập Nga, Cái, 6 Tháng – AT07

  95,000,000 
 • Chó labrador nhập Nga

  Chó Labrador nhập Nga, cái, 4 Tháng – LBD04

  80,000,000 
 • Chó Akita Mỹ nhập Nga

  Chó Akita Mỹ Nhập Nga, Cái, 7 Tháng – AA08

  101,000,000 
 • Chó Corgi nhập Nga

  Chó Corgi nhập Nga, đực, 3 Tháng – CG02

  70,000,000 
 • Chó collie nhập Nga cái

  Chó Collie Nhập Nga, Cái, 8 Tháng – BC04

  85,000,000 
 • Chó collie nhập Nga

  Chó Collie Nhập Nga, đực, 5 Tháng – BC03

  85,000,000 
 • Chó Golden retriever nhập Nga

  Chó Golden Retriever Nhập Nga, Đực, 4 Tháng – GR03

  95,000,000 
 • Phốc sóc trắng cái

  Phốc Sóc Trắng Nhập Nga, 3 Tháng, Cái – PS30

  103,000,000 
 • Chó Ngao Nga, caucasian nhập Nga

  90,000,000 
 • Chó Ngao Nga, đực 3 tháng

  Chó Caucasian (Ngao Nga, Chăn Cừu Kavkaz) Nhập Nga, Đực 3 Tháng – CS02

  100,000,000 
 • Chó Border Collie nhập Nga

  Chó Border Collie Nhập Nga, Cái, 3 tháng – BC02

  85,000,000 
 • Chó Akita Mỹ nhập

  Chó Akita Mỹ Nhập Nga, Cái, 3 Tháng – AA07

  85,000,000 
 • Chó Núi Bern (Bernese Mountain Dog) Nhập Nga, Cái, 3 Tháng – BN05

  Chó Núi Bern (Bernese Mountain Dog) Nhập Nga, Cái, 3 Tháng – BN05

  85,000,000 
 • Chó Bull Pháp nhập Nga

  Chó Bull pháp Nhập Nga, 7 Tháng, Cái, blue – BP01

  95,000,000 
 • Chó Beaver Yorkshire nhập Nga

  Chó Beaver Yorkshire, 8 Tháng, Đực – BY01

  85,000,000 
 • Chó Maltese nhập Nga

  Chó Maltese nhập Nga, 12 Tháng Tuổi, Đực – MT03

  95,000,000 
 • Chó shih tzu nhập Nga

  Chó Shih Tzu, 17 Tháng Tuổi, đực – SZ01

  73,000,000 
 • Chó Phốc sóc nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga, 3 Tháng, cái – PS29

  75,000,000 
 • Phốc sóc trắng, nhập Nga

  Chó Phốc Sóc, trắng, 3 Tháng, cái – PS28

  85,000,000 
 • Phốc Sóc Nhập Nga, 4 Tháng, Cái – PS27

  Phốc Sóc Nhập Nga, 4 Tháng, Cái – PS27

  95,000,000 
 • Chó akita inu nhập nga

  Chó Akita Inu (Akita Nhật) Nhập Nga, Cái, 3.5 Tháng – AT06

  95,000,000 
 • Chó Akita nhập Nga

  Chó Akita Inu (Akita Nhật) Nhập Nga, đực, 4.5 Tháng – AT05

  105,000,000 
 • Chó Alabai Nhập Nga, 3 Tháng - ALB03

  Chó Alabai Nhập Nga, 3 Tháng – ALB03

  95,000,000 
 • Chó Akita Mỹ Nhập Nga, 3 Tháng – AA06

  Chó Akita Mỹ Nhập Nga, 3 Tháng – AA06

  110,000,000 
 • Shiba red nhập Nga

  Chó Shiba Inu Red Nhập Nga,7 Tháng Tuổi, Cái – SB26

  90,000,000 
 • Shiba inu red nhập Nga

  Chó Shiba Inu Red Nhập Nga, 3 Tháng Tuổi, cái – SB25

  75,000,000 
 • Phốc sóc nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga, 6 Tháng, Đực – PS26

  95,000,000 
 • Chó shiba inu red nhập Nga

  Chó Shiba Inu Red Nhập Nga,5 Tháng Tuổi, Đực – SB24

  80,000,000 
 • Chó Exotic Bully nhập Nga

  Chó Exotic Bully, Đực, 3.5 Tháng – AB04-EXO

  95,000,000 
 • Chó Phốc sóc nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga, 2.5 Tháng, Đực – PS25

  75,000,000 
 • Chó shiba nhập Nga

  Chó Shiba Inu Nhập Nga, 4 Tháng Tuổi, Đực – SB23

  90,000,000 
 • Phốc sóc nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 3 Tháng, đực – PS24

  105,000,000 
 • Chó phốc sóc nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 3 Tháng, đực – PS23

  90,000,000 
 • Chó Samoyed nhập Nga

  Chó Samoyed Nhập Nga, đực, 2,5 Tháng – SM03

  90,000,000 
 • Chó Bully Mỹ nhập Nga, đực

  Chó Bully Mỹ (American Bully), Đực, 3.5 Tháng – AB03

  110,000,000 
 • Chó Bully Mỹ nhập Nga

  Chó Bully Mỹ (American Bully), Đực, 3.5Tháng – AB02

  100,000,000 
 • Chó alabai nhập Nga

  Chó Alabai Nhập Nga, Cái, 5 Tháng – ALB02

  90,000,000 
 • Chó Cavalier King Charles Spaniel nhập Nga

  Chó Cavalier King Charles Spaniel, đực, 14 tháng, Champion Nga – CKCS01

  135,000,000 
 • Chó Saint Bernard nhập Nga

  Chó Saint Bernard, 3 Tháng Tuổi, cái– STB01

  95,000,000 
 • Chó corgi nhập Nga

  Chó Corgi, nhập Nga, cái, 14 tháng – CG01

  95,000,000 
 • Chó Alabai nhập Nga - RussiCat

  Chó Alabai nhập Nga, cái, 4 tháng – ALB01

  80,000,000 
 • Chó Phốc sóc nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 3 Tháng, Cái – PS22

  80,000,000 
 • Chó Bully Mỹ nhập Nga

  Chó Bully Mỹ (American Bully), đực, 4 tháng – AB01

  115,000,000 
 • Chó Samoyed nhập Nga

  Chó Samoyed Nhập Nga, Cái, 10 Tháng – SM02

  95,000,000 
 • Chó Samoyed nhập Nga, cái

  Chó Samoyed nhập Nga, cái, 3 tháng – SM01

  85,000,000 
 • Chó ngao Anh cái (english mastiff)

  Chó Ngao Anh Nhập Nga (English Mastiff), cái, 3 Tháng – EM03

  95,000,000 
 • Chó Ngao Anh nhập Nga (english mastiff)

  Chó Ngao Anh Nhập Nga (English Mastiff), Đực, 4 Tháng – EM02

  90,000,000 
 • Chó Ngao Anh nhập Nga

  Chó Ngao Nam Phi (Boerboel), đực, 3 tháng – BB01

  99,000,000 
 • Phốc sóc cái nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 3,5 Tháng, Cái – PS21

  90,000,000 
 • Chó Maltese nhập Nga

  Chó Maltese, 11 Tháng Tuổi, Đực, Champion Nga – MT02

  109,000,000 
 • Chó york shire nhập Nga

  Chó Yorkshire, 10 Tháng Tuổi, cái – YK01

  93,000,000 
 • Product image

  Chó Maltese Cái Nhập Nga 6 Tháng Tuổi -MT01

  75,000,000 
 • Chó akita Mỹ nhập Nga

  Chó Akita Mỹ Nhập Nga, Cái, 4 Tháng – AA05

  109,000,000 
 • Chó Beagle nhập Nga

  Chó beagle nhập Nga, đực, 15 tháng, champion Nga – BE02

  93,000,000 
 • Chó Phốc sóc nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 6 Tháng, cái – PS20

  90,000,000 
 • Chó phốc sóc nhập Nga, đực

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 3 Tháng, đực – PS19

  101,000,000 
 • Chó phốc sóc nhập

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 3 Tháng, Cái – PS18

  95,000,000 
 • Chó Phốc sóc nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 3.5 Tháng, đực – PS17

  90,000,000 
 • Chó Pitbull nhập Nga

  Chó Pitbull nhập Nga, 12 Tháng Tuổi, Đực – PB01

  87,000,000 
 • Chó shiba inu nhập Nga

  Chó Shiba Inu Nhập Nga, 6 Tháng Tuổi, đực, champion Nga – SB22

  100,000,000 
 • Phốc sóc nhập Nga

  Phốc Sóc nhập Nga (Pomeranian) 3,5 Tháng, đực, trắng – PS09

  115,000,000 
 • shiba inu cai 4 thang nhap nga sb21

  Chó Shiba Inu Cái 4 Tháng Tuổi Nhập Nga – SB21

  70,000,000 
 • Chó săn Pharaoh

  Chó săn Pharaoh hound nhập Nga, đực – PH01

  105,000,000 
 • chó shiba inu red nhập Nga

  Chó Shiba Inu Nhập Nga, 3.5 Tháng Tuổi, Đực – SB20

  80,000,000 
 • Chó shiba inu nhập nga

  Chó Shiba Inu Nhập Nga, 3 Tháng Tuổi, cái – SB19

  70,000,000 
 • Chó chow chow nhập Nga

  Chó chow chow Nhập Nga, 5 Tháng Tuổi, cái – CC01

  91,000,000 
 • Shiba inu nhập Nga

  Chó Shiba Inu Nhập Nga, 10 Tháng Tuổi, Đực – SB18

  93,000,000 
 • Product image

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 2.5 tháng, cái – PS16

  80,000,000 
 • Phốc Sóc mini nhập Nga

  Phốc Sóc Nhập Nga (Pomeranian), 3 Tháng, cái – PS15

  107,000,000 
 • Chó Caucasian nhập Nga (Ngao Ngao, chó chăn cừu Kavkaz)

  Chó Caucasian (Ngao Nga, chăn cừu Kavkaz) nhập Nga, đực, cái 3 tháng – CS01

  85,000,000 
 • Chó sục bò bull terrier nhập Nga

  Chó Bull Terrier nhập Nga (mini), đực, 6 tháng – BT03

  70,000,000 
 • Chó Labrador nhập Nga, màu đen

  Chó Labrador, đực, đen, 5 tháng – LBD03

  70,000,000 
 • Ngao Pháp nhập Nga

  Chó Ngao Pháp nhập Nga, đực, 3 tháng, NP01

  70,000,000 
 • Chó Akita Mỹ nhập Nga, cái

  Chó Akita Mỹ nhập Nga, đực, 3 tháng – AA04

  69,000,000 
 • Chó núi Bernese nhập Nga

  Chó núi Bern (Bernese Mountain Dog) nhập Nga, 3 tháng – BN04

  69,000,000 
 • Chó Beauceron nhập Nga

  Chó Beauceron (becgie Pháp) nhập Nga, đực, 3 tháng – BC01

  85,000,000 
 • Product image

  CHÓ NGAO Ý NHẬP NGA

  110,000,000 
 • Đã Bán
  Bé Phốc sóc màu trắng, 3 tháng tuổi, đực/cái

  Phốc sóc (Pomeranian) 3 tháng, đực/cái, PS02

  61,000,000 
 • Đã Bán
  Phốc sóc Pomeranian 2.5 tháng tuổi đực

  Phốc sóc (Pomeranian) 2,5 tháng đực PS01

  60,000,000 

Tại Sao Nên Chọn RussiCat

Lisst

Các Boss Đều Đầy Đủ Giấy Tờ Nhập Khẩu, Kiểm Dịch, Hộ Chiếu, Microchip.

CAHN

100% Boss Đều Thuần Chủng Từ Nga, Có Phả Hệ FCI, WCF,...

Bao ve

Bảo Hành Sức Khỏe ; Bảo Hành Sinh Sản Lên Tới 2 Năm

ship

Miễn Phí Vận Chuyển Về Tận Tay Khách Hàng.

hearrt

Tư Vấn Miễn Chăm Sóc Mèo Nhập Khẩu Và Phân Phối Thực Phẩm, Thuốc, Sản Phẩm Cho Thú Cưng

Hop qua

Tặng Kèm Lồng Vận Chuyển Cao Cấp.

Quy Trình Order

-Lựa chọn boss mà bạn yêu thích qua các cách sau:

 • Lựa chọn trong danh sách tại đây hoặc trên fanpage RussiCat
 • Lựa chọn qua video, hình ảnh bất kỳ ( chúng tôi sẽ tìm kiếm những bé giống hoặc gần giống nhất với yêu cầu của bạn )
 • Gửi trực tiếp yêu cầu tìm kiếm qua số hotline: 0787.175.447(zalo)
 • Cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký mua bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ/email…

-Lựa chọn phương thức nhận mèo trực tiếp tại Sân bay hoặc giao về tận nhà. Khách đặt cọc chuyển khoản tối thiểu 30% giá trị Boss qua inbox page hoặc zalo

-Rusicat xử lý giấy tờ, sang tên chính chủ cho khách tại Nga. Chuẩn bị toàn bộ phả, hộ chiếu, vé máy bay, giấy kiểm dịch,… cho Boss

-Chuyển về Việt Nam và giao tận tay khách hàng

Điền Thông Tin Đặt Mua

Thông tin về Chó Mới Nhất